Izveidojiet Latvijas Neatkarības dienas vēlējumus ar vārdu

Share Greeting Card

An unique URL to share will be created for you...

Description

 1. Mēs esam mūsdienu brīvības cīnītāji. Mums jācīnās par tiem, kuri šajā valstī nav brīvi. Sveicam Latvijas neatkarības dienā.
 2. Neatkarības dienas sūtīšana novēl visiem, kas šo valsti ļoti mīl un katru dienu strādā progresa labā.
 3. Brīvība tika nopelnīta visgrūtākajā iespējamajā veidā, taču neaizmirsīsim arī cīnīties, lai to aizsargātu. Sveicam Latvijas neatkarības dienā.
 4. Paldies tiem, kas izlēja asinis un atstāja mierinājumu mājās. Tikai, lai atnestu mums brīvību. Sveicu visus Latvijas neatkarības dienā.
 5. Svinēsim brīvību šodien, bet sērojiet par tiem, kuriem bija jāaizbrauc, lai to atnestu. Jūs vienmēr atcerēsities katra dzīva pilsoņa sirdī.
 6. Paldies visiem drosmīgajiem cīnītājiem, kuri upurēja dzīvību, lai padarītu mūs par vienu no lielākajām un lepnākajām valstīm pasaulē. Laimīgu Latvijas neatkarības dienu!
 7. Šajā dienā es novēlu jums pilnībā izbaudīt savu dzīvi, jo jūs esat brīvs cilvēks, kas dzīvo brīvā valstī. Laimīgu Latvijas neatkarības dienu! Lai Dievs tevi svētī!
 8. Bez brīvības dzīve ir bezvērtīga. Šodien veltiet minūti laika, lai pateiktos mūsu priekštečiem, jo ​​viņi ar savām asinīm nopirka mums šo brīvību. Laimīgu Latvijas neatkarības dienu!
 9. Es novēlu jums un jūsu ģimenei brīnišķīgu neatkarības dienu. Strādāsim kopā, lai turpinātu virzīties uz priekšu.
 10. Mūsu drosmīgie brīvības cīnītāji darīja savu darbu un nodeva to mums. Vai jūs kā pilsonis darāt savu? Laimīgu Latvijas neatkarības dienu!
 11. Mēs esam mūsdienu brīvības cīnītāji. Mums jācīnās par tiem, kuri šajā valstī nav brīvi. Sveicam Latvijas neatkarības dienā.