Ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas 2024 ay nagnanais ng mga Larawan, Pagbati, Mensahe at Quote

Share Greeting Card

An unique URL to share will be created for you...

Description

  1. Ang pagmamahal ko sa aking bayan ay karapat-dapat. Ang pagmamahal ko sa aking bayan ay walang katapusan. Ang tanging hangad ko para sa aking bansa ay kaligayahan. Hayaan akong maging unang tao na bumati sa iyo ng isang espesyal na maligayang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas 2024!
  2. Gumawa tayo ng isang matatag na desisyon, na pahalagahan ang ating bayan at huwag kalimutan ang mga sakripisyo ng mga taong nagbigay sa atin ng kalayaan. Maligayang Araw ng Kalayaan Pilipinas!
  3. Maligayang Araw ng Kalayaan sa lahat, hiling ko sa inyong lahat ang pananalig sa mga salita, kalayaan sa isip at pagmamalaki sa inyong mga kaluluwa. Saludo tayo sa maluwalhating bansang ito sa Araw ng Kalayaan nitong Pilipinas 2024!
  4. Ito ay isang magandang oras para sa iyo upang ipakita ang pagkilos ng kalayaan. Magpakilala ka. Huwag sumunod sa yapak ng iba, palayain ang iyong sarili, pagkatapos-lahat ikaw ay independyente! Maligayang Araw ng Kalayaan Pilipinas 2024.
  5. Ating ipagdiwang at tangkilikin ang kalayaang nagbibigay sa atin ng posibilidad na mamuhay nang nakapag-iisa, matulungin, masaya, sana sa pamamagitan ng pagninilay sa ating nakaraan at pag-alala sa ating mga pambansang bayani na nagbigay sa atin ng ganap na kalayaan pagkatapos ng mga taon ng sakit at kahihiyan.
  6. Mula sa aking puso, nais kong batiin ang lahat ng tao sa napakagandang araw na ito. Ito ay isang malaking araw para sa ating bansa. Wish the best Independence Day Philippines!
  7. Saludo tayo sa ating mga martir sa mga sakripisyong kanilang ginawa at pahalagahan natin sila sa pagbibigay sa atin ngayon. Maligayang kalayaan ng Pilipinas 2024!
  8. Isang karangalan ang mamatay para sa sariling bayan. Hindi lahat ay may ganoong pagkakataon. РJos̩ Abad Santos
  9. Tinitimbang kong mabuti ang mga birtud at kamalian ng Pilipino at napag-isipan kong karapat-dapat siyang mamatay. – Benigno Aquino, Jr.
  10. Ang nasyonalismo ay pinangangalagaan ng isang pakiramdam ng kasaysayan. Ang kakanyahan nito ay ang malalim na pag-alam sa nakaraan, upang tayo ay maging ganap na bukas sa mga taong gumawa ng kasaysayang iyon at sa matalik na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga iniisip, kanilang mga gawa, at kanilang marangal na buhay. – Claro M. Recto, Jr.